42 woningen Stavoren

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Op deze locatie bouwde Karel V het blokhuis in 1522 om vervolgens een luttele 50 jaar later weer afgebroken te worden. Economische stilstand hield het terrein vervolgens tot nu toe leeg.

Uitgangspunt is geweest om de aansluiting met de bestaande omgeving als vanzelfsprekend te maken en dit project te laten samensmelten met het stadje.
Daarnaast wilden we graag de uniciteit van elk plekje van deze prachtige locatie betekenis geven voor de individuele woningen. Hiermee kun je als het ware een natuurlijke differentiatie creƫren.
Dit heeft geresulteerd in vier hoofdtypen:
Havenfront - Wachters - Verrekijkers - Hofje

Het havenfront met 22 woningen begrenst de oude haven en biedt deze beschutting. Op basis van het pakhuis ontwikkelden we een basisprincipe waarbinnen zich weer allerlei variaties afspelen, afhankelijk van het individuele uitzicht.
De vier wachters zijn buitendijkse stoere woonblokken die op kleine terpen in het gras staan. De Verrekijkers staan net achter de dijk en kijken daar overheen.
De Hofjeswoningen sluiten aan op het stadje en vormen een beschut ensemble.

42 woningen Stavoren

opdrachtgever: Macobouw Projectontwikkeling BV Amsterdam
aannemer: Friso Bouw BV Sneek
gerealiseerd: 1997-2000

KAOS architekten