Archeologisch museum Stavoren

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Tijdens de ontwikkelingen van een woningbouwproject aan de haven in Stavoren werden de resten aangetroffen van een fort van Karel V uit 1522.
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, gemeente, provincie en de archeoloog, hebben we gekeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er waren binnen het kader van het verdrag van Malta.
Centraal stond het op verantwoorde wijze zichtbaar maken van deze ondergrondse historie.

Na een ontwerpend onderzoek bleek de exploitatie niet dekkend te krijgen, waardoor het werk gestopt is. Het middenterrein is voorlopig als park ingericht.
In 2003 is daarop een eenvoudiger voorstel gedaan. Gekozen is voor een parkachtige inrichting met stalen frames (pergola’s) in de vorm van het fort met een grote potentie om allerlei activiteiten te herbergen: opvoering Vrouwtje van Stavoren, ruitenspelen, overdekte braderieën, tijdelijke paviljoens, vondstententoonstelling.
De invulling van het stalen raamwerk kan worden aangepast aan elke activiteit.

Archeologisch museum Stavoren

opdrachtgever: Gemeente Nijefurd en Macobouw Projectonwikkeling BV gerealiseerd: 1997-2000

KAOS architekten