Corbulo Voorburg

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

De kaders van dit project worden gevormd door een intensief programma op een locatie die grenst aan bestaande woongebouwen, een winkelcentrum, een park en een drukke weg.

De uitdaging zat vooral in het zoeken naar goed geplaatste bouwdelen met een heldere logistieke stromen waarbij een prettig en beschut voetgangersgebied zou ontstaan. Vervlechting met de bestaande omgeving, waarbij het bestaande woonmilieu niet onder druk zou komen te staan was daarbij een voorwaarde.

De gebogen kantoren begeleiden de intensief gebruikte Prins Bernhardlaan en bieden beschutting aan het woonmilieu met verhoogde tuin erachter. De verhoogde tuin verbindt de bouwdelen met elkaaren met het aangrenzende park en winkelcentrum.

Om licht en lucht rond de bestaande woongebouwen te verzekeren is de vorm van het 'Zeilschip' ontstaan, inmiddels een landmark in Voorburg. De hoge woontoren met koopappartementen ligt als een baken aan de rand van het park.

Het project is tot stand gekomen op basis van een stedenbouwkundige studie van Ashok Balohtra.

Corbulo Voorburg

opdrachtgever: Bouwfonds
aannemer: Intervam
gerealiseerd: 1989-1992

KAOS architekten