De Singel Schiedam

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Onder de gymzaal van basisschool ‘de Singel’ in Schiedam heeft de SKS in het verleden kinderopvang gerealiseerd. Deze kinderopvang voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Daarom moesten er nieuwe sanitaire voorzieningen worden toegevoegd. Daarnaast wilde men het centrum uitbreiden met buitenschoolse opvang.

De uitdaging bij dit project lag vooral in het vinden van een logische, heldere koppeling van de diverse programmaonderdelen, zodat elke activiteit volwaardig en zelfstandig kon plaatsvinden. Dit is gerealiseerd door in 1 gebaar van hoofdentree tot diep in het gebouw in een fraaie ronding de hoofdroute te plaatsen. Bij de buitenschoolse opvang is gekozen voor een centrale ‘woonkeuken’ van waaruit alle activiteiten zich verspreiden en zichtbaar zijn.

De Singel Schiedam

opdrachtgever: Stichting Kinderopvang Schiedam
aannemer: Aannemingsbedrijf P.M. van der Graaf BV Barendrecht
gerealiseerd: 2002-2003

KAOS architekten