Dr.Ir.F.J. Philipshuis Eindhoven

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Onder persoonlijke aandacht van Dr. Ir.F.J. Philips is dit gebouw gerealiseerd. De Gehandicapten Vereniging had een dagverblijf nodig terwijl Jong Nederland voor hun diverse jeugdactiviteiten ruimte zocht voor de avonden en weekends.

Door de initiatieven te koppelen werd integratie van beide groepen bevorderd en kon er een (facilitaire) meerwaarde voor beide partijen ontstaan.

Na intensief overleg is er met een beperkt budget een gebouw ontwikkeld dat optimaal gebruikt wordt en zich met recht multifunctioneel mag noemen.

Hart van het gebouw is de centrale ontmoetingsruimte. Deze is inzetbaar voor diverse grote activiteiten. Onlangs is aan de programmering nog een kerkdienst toegevoegd. Door middel van schuivende panelen is deze ruimte te vergroten.
Daarnaast zijn er diverse activiteitenruimten waaronder een gymzaaltje.

Beide organisaties hebben een eigen kantoor gesitueerd bij de hoofdingang.

Dr.Ir.F.J. Philipshuis Eindhoven

opdrachtgever: SDW Eindhoven
aannemer: Hurks Bouwbedrijf BV Eindhoven
gerealiseerd: 1994-1996

KAOS architekten