Florence Rijswijk

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

De uitdaging was het scheppen van een zonnig en rustig micromilieu tussen de hoogbouw van Rijswijk.

Het gebouw is enerzijds gelegen aan de drukke Mgr. Bekkerslaan en anderzijds aan het rustige middengebied tussen de woongebouwen. In het gebouw is een verloop ingebouwd van druk-rustig, van verkeer naar spelen, van auto naar groen.

De centrale ruimte functioneert als het plein in de stad. De kinderen worden uitgenodigd zoveel mogelijk een eigen plek in het gebouw te zoeken. De groepsruimte met de leidster dient daarbij als basis.

Florence Rijswijk

opdrachtgever: Stichiting DAK Den Haag
aannemer: Den Hoed Aannemers Bergambacht
gerealiseerd: 2000-2005

KAOS architekten