Haven Scheveningen

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Planambitie:
Het plan vormt de ruimtelijke beëindiging van de boulevard bij de haven. Op deze wijze ontstaat er een gebied tussen Pier en Haven met 2000 meter urbaan leven aan zee. De intensieve bebouwing met een hoog voorzieningenniveau wordt hier gecombineerd met stedelijk strandvermaak. Deze stadse zeeboulevard staat in fraai contrast met het duin- en bosrijke Zuider- en Noorderstrand. Het plan kan een totaal van 850 appartementen, 1500 parkeerplaatsen en 28.000 m2 bedrijfsruimte (parkeren inbegrepen) huisvesten.

De haven
Waar Rotterdam een karakteristieke grofstoffelijke schaal in de havens heeft, heeft Scheveningen de potentie een Venetiaanse besloten kwaliteit te ontwikkelen, waardoor een prachtig contrast kan ontstaan met de wijdse zee. Daarvoor is een zo besloten mogelijke stedelijke rand nodig, een stedelijk decor. De ontwikkeling van het Norfolkterrein dient vanuit dergelijke kaders plaats te vinden.

Plan in hoofdzaak
Het plan bestaat uit drie delen verbonden door een flaneerroute voor voetgangers:
De terrasvormige bebouwing op het dijklichaam met een stoere Hollandse Delta architectuur. De gebouwen richten zich enerzijds op de zee met de riante woonterrassen en anderzijds op de haven met bedrijfsruimte en parkeren. Wonen aan zee en bedrijvigheid aan de havenkant.

De halve maan:
Een opgetilde seaboard walk vormt een snoer voor het havenhoofd langs. Hieraan zijn de gebouwen geregen als parels, eilanden in zee. Deze eilanden hebben parkeervoorzieningen. In de vorm van getijdenbassins wordt de beleving van het strand rond de voet van de eilanden (waarin het parkeren) geïntensiveerd. Hiermee kan een nieuwe ecologische rijkdom en nieuwe vormen van recreatie aan het strand worden toegevoegd. De primadonna’s van de architectuur kunnen hier hun hoogstandjes maken ter verrijking van de internationale allure van Den Haag en Scheveningen.

Colossus:
De twee woontorens van 115 m hoog markeren de haveningang. Een sky-restaurant verbindt beide met elkaar waardoor voetgangers over kunnen steken naar het Norfolkterrein en Zuiderstrand. Deze torens zijn zowel bakens vanuit zee als vanuit de stad. Ze liggen in de as van een aantal belangrijke stadsroutes en verankeren zodoende ook de stad aan de zee. De gebouwen kunnen gecombineerd worden met een stormvloedkering.

Haven Scheveningen

KAOS architekten