Jos Den Haag

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Oorspronkelijk was dit een Groene Kruis Wijkgebouw onder een flatgebouw uit de jaren 50. Het interieur was naar een ontwerp van architect Koen van Velzen. Doordat er sprake is van hergebruik van een bestaand gebouw is er ook sprake van ‘eigen’aardigheden, die een geheel eigen kleur geven aan dit centrum. Uitgekiend hergebruik van het bestaande helpt daarnaast om de stichtingskosten laag te houden.

Jos Den Haag

opdrachtgever: Stichting Kinderopvang DAK Den Haag
aannemer: Kozel BV Den Haag
gerealiseerd: 1999-2000

KAOS architekten