Oude scheepswerf Ouderkerk a/d IJssel

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Het dijkhuis en het voormalige scheepswerfje liggen op een buitendijkse locatie aan de Hollandse IJssel. Ingrepen dienen hier plaats te vinden binnen het kader van bouwen in het Groene Hart.

Het dijkhuis is zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke verschijning gehandhaafd, met dien verstande dat aan de rivierkant een balkon met grote terrasdeuren is aangebracht.

Voor de voormalige werf stond de vraag centraal hoe je licht en uitzicht kunt realiseren binnen de gegeven kaders. Er is gekozen voor een doorgaande richtlijn als een notenbalk waarop als variatie de dakkapellen en de loggia zijn verbonden. Ook hier is aan de rivierkant een groot balkon gerealiseerd en de kopgevel geopend.

Oude scheepswerf Ouderkerk a/d IJssel

opdrachtgever: Beregoed Vastgoed BV Ouderkerk aan den IJssel
realisatie: 2004-

KAOS architekten