Trace to Asia Amsterdam Duiven

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

TRACE staat voor TRAde en Cultural Exchange, een initiatief van een groep ondernemers onder leiding van J. Kock om een Aziatisch centrum met Europese aspiraties te starten in Nederland. De concept bestaat in essentie uit het realiseren van een omgeving waarin uitwisseling kan plaatsvinden van handel en cultuur tussen Europa en Azie. Dit heeft zowel een zakelijke als een creatieve component.

Onze opdracht was om het gedachtengoed om te zetten in een ontwerp op een locatie in Duiven en later in Amsterdam aan het IJ, zodat gesprekspartners en toekomstige participanten op effectieve en wervende wijze geinformeerd konden worden.

Asia Amsterdam

gerealiseerd: 1993-1994

KAOS architekten