Verbouwing woonhuis Rotterdam

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Een extra slaapkamer op de garage en een uitbreiding van de woonkamer was hier de opgave. Hierbij wilde de opdrachtgever nadrukkelijk dat na verbouwing geen zichtbare uitbreiding had plaatsgevonden, met andere woorden, dat de uitbreiding naadloos in het geheel was opgenomen. De bestaande tuin was van een enorme schoonheid maar beperkt beleefbaar vanuit de woning. Inzicht is geweest deze prachtige tuin te betrekken bij het interieur. Dit heeft geresulteerd in een woonkamer die de tuin gedeeltelijk omarmd.

Verbouwing woonhuis Rotterdam

opdrachtgever: de heer en mevrouw Karsten
aannemer: Den Hoed Aannemers BV Bergambacht
realisatie: 2000-2001

KAOS architekten