Dijkhuis Schoonhoven

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Het dijkhuis strekt zich uit over 3 verdiepingen en is beperkt van afmetingen. Om het zicht op de Lek zoveel mogelijk uit te buiten is voorgesteld om de kap in zijn geheel op te tillen. Dit bleek budgettair niet haalbaar waarna besloten is om de woning alleen inpandig te herschikken en met name een nieuwe trap in te brengen. Hierdoor is het mogelijk de gehele eerste verdieping (dijkniveau) open te houden. Door toevoeging van een raam in de zijgevel wordt het contact met de rivier zo optimaal mogelijk gemaakt.

Dijkhuis Schoonhoven

opdrachtgever: de heer en mevrouw Bleuland van Oordt Droge Schoonhoven
gerealiseerd: 2005-

KAOS architekten