Molukse kerk Krimpen a/d IJssel

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Door het slopen van 8 galerijwoningen ontstaat in dit gebied met lage kwaliteit de kans om betekenisvol te revitaliseren. Naast het terugbouwen van woningen is ons gevraagd te onderzoeken in welke mate kerk en ouderenhuisvesting op een zinvolle wijze met elkaar vervlochten kunnen worden.

Er zijn twee modellen onderzocht: met behoud van kerk en met vervangende nieuwbouw voor de kerk. Bij deze laatste variant ontstaat er een scala van mogelijkheden met maximale benutting van de buitenruimte. Het blijkt daarbij mogelijk een hofje voor ouderen te combineren met een plein voor de gemeenschap en een tuin voor de kinderen.

Molukse kerk Krimpen a/d IJssel

opdrachtgever: Woningstichting Woonwaard Krimen a/d IJssel
realisatie: 2002

KAOS architekten