Nestlefabriek Scharsterbrug

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Door het stopzetten van de productie bestond de mogelijkheid dit terrein voor een andere bestemming in te zetten. Deze studie is een eerste verkenning om na te gaan of woningbouw aan het water een interessante optie is. Inmiddels is de fabriek verkocht aan een ander bedrijf waarin melkverwerking centraal staat.

Nestléfabriek Scharstenburg

gerealiseerd: 2002

KAOS architekten