-->

Sara Den Haag

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Het huidige kindercentrum Sara gebruikt de helft van een charmant na-oorlogs ‘tijdelijk’ gebouw. Het gebouw heeft een prettige lichte sfeer met grote ramen. Stichting DAK wil dit centrum graag uitbreiden met naschoolse opvang waardoor het hele gebouw gebruikt zal worden. We hebben hiervoor een ruimtelijke oplossing gekozen waarbij de bestaande voorzieningen zoveel mogelijk gespaard blijven terwijl er toch 1 uitnodigend centrum van gemaakt wordt. Bij de nieuwe naschoolse opvang is gekozen voor open struktuur naast een gesloten gedeelte. Dit laatste gedeelte kan vooral gebruikt worden voor geconcentreerd bezig zijn, zoals huiswerk maken. In het open gedeelte worden ‘coole’ kubussen gemaakt waarin een tv-plek, hangplek of een clubje opgenomen kan worden. Ouders en kinderen kunnen meedenken over vorm en inhoud van deze elementen.

Sara Den Haag

opdrachtgever: Stichting Kinderopvang DAK
aannemer: gerealiseerd 2004-

KAOS architekten