MFA Workum

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

De opgave
In de gemeente Nijefurd is men voornemens een Multi Functionele Accomodatie te realiseren (MFA).
Het gaat hierbij om een uitgebreid programma: drie basisscholen, diverse vormen van kinderopvang, consultatiebureau, gemeenschapshuis/cultureel centrum De Klameare, jeugdsoos, bibliotheek, muziekschool, sporthal en zwembad, tezamen zo’n 12.000 m2. In dit proces is er behoefte om een beeld te krijgen van hoe een dergelijk centrum zou kunnen functioneren en hoe het er uit zou kunnen zien.

Context
Op dit moment zijn de deelnemende participanten verdeeld over de stad, kleinschalige voorzieningen, gedecentraliseerd.
Het combineren van al deze functies geeft nieuwe perspectieven: gebruik maken van elkaars faciliteiten en kennis, eenvoudiger beheer en onderhoud, efficienter gebouw, minder energieverbruik, nabijheid van naschoolse activiteiten, meer voorzieningen.

Eigen gemeenschap en identiteit
Voor een gemeenschap als Workum is het ingrijpend om zoveel culturele, sportieve en educatieve organisaties samen te voegen binnen een gebouw. Het heeft een grote charme wanneer elke organisatie zijn eigen gebouw en plek in de stad heeft.
Vanuit dit perspectief hebben we de vraag van de raad en B&W opgepakt om eens te onderzoeken wat het nou feitelijk kan betekenen om al deze organisaties bij elkaar te brengen op de huidige sportvelden.
Het is mogelijk zo’n voorzet te koppelen aan een structuur die kan ‘ademen’ en ruimte toelaat om het echte gebouw in nauwe samenspraak met de deelnemers te ontwikkelen. Een raamvertelling, waar elk zijn verhaal weer in kan plaatsen, zodat de uiteindelijke vormgeving mede afhankelijk is van de wensen van de gebruiker.

Keuze in verbondenheid
We hechten er veel waarde aan dat mensen vanuit een vrije keuze dingen samen gaan doen en niet vanuit een gedwongen situatie.
Daarom is er naar gestreefd betrokken partijen een keuze te geven vanuit zelfstandigheid. Samenwerken wordt mogelijk gemaakt.

Participatie
Een dergelijke opgave kan niet zonder de deelnemers ontworpen worden. Wat wel kan is een voorzet geven van hoe de samenhang van zo’n centrum kan zijn en welke vraagstukken hier aan bod komen.
Zo geeft bijvoorbeeld ook de locatie zijn kansen en beperkingen.

MFA Workum

i.s.m. Hans Karsen

opdrachtgever: Gemeente Nijefurd
gerealiseerd: 2007-2008

KAOS architekten