Toermalijn Den Haag

STEDENBOUW

ARCHITECTUUR
woningbouw

kindercentra cultuur/ onderwijs/ sport ondernemen

Naast een heldere organisatie en aandacht voor ergonomische aspecten hechten wij veel waarde aan een lichte, plezierige omgeving.
Daarnaast zoeken we naar een zekere rust in de omgeving, niet zozeer primaire kleuren, maar warme tinten. De kinderen zelf brengen alle kleur met zich mee.
We ontwerpen geen mini-mensen-werelden maar gevarieerde ruimten met verschillende kwaliteiten waardoor een (klein) mens zich kan begeven waar hij zich het prettigst voelt. We zoeken daarbij naar een goede balans tussen avontuur en veiligheid.
Basis voor al onze werkzaamheden zijn de levensfilosofische dan wel opvoedkundige opvattingen van de opdrachtgever. We zijn gewend om in goede samenspraak te komen tot een mooi resultaat, daarbij gebruikmakend van de wederzijdse expertise.

Veel kindercentra worden in bestaande gebouwen gerealiseerd. Vaak kunnen daardoor 'eigen'aardigheden ontstaan die een geheel eigen kleur kunnen geven aan het centrum.
Het spreekt voor zich dat een uitgekiend hergebruik van het bestaande ook meehelpt om de stichtingskosten laag te houden.

Toermalijn Den Haag

opdrachtgever: Stichting Triodus
gerealiseerd: 1994-heden

KAOS architekten